Çalıştığı firmalarla ölçek farkı gözetmeksizin aynı kalite ve hizmet anlayışını uygulayan MONO Plastik organizasyonunu da bu prensipler üzerine oluşturmuştur.

Bizler insana değer veren,  müşteri odaklı yapımızın uzun vadede bizlere neler kazandırdığını gördük ve bu anlayışa iyice bağlandık.

Mono Plastik  Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin önümüzdeki dönem için hedefleri:

  1. Müşteri memnuniyetini arttırarak devam ettirmek
  2. Yeni ve daha istikrarlı pazar yapısı oluşturmak. İhracatı arttırmak
  3. Katma değeri daha yüksek ürünlere yönelmek
  4. MONOMAST markasını uluslararası bir marka haline getirmek.

Bu nedenle,

Yaratıcılık: Başarı için en temel özelliğimizdir firmamızda var olan her görüşün tartışılmasına fırsat tanıyan sistemimiz bizlerin değişen koşullara adapte olmamızı sağlamakta ve başarımızı sürekli kılmaktadır

Tutarlılık: Verilen sözlerle yapılan işler arasındaki tutarlılık yani verilen sözlerin arkasında olunması şirketimizi diğer benzerlerinden ayırmaktadır.

Kalite: Müşterilerimizin beklentilerini ürün ve hizmetlerimize yansıtabilme yeteneğimizi göstermekte olan bir ölçüdür Bunu sağlamak için şirketimiz müşteri odaklı yönetim modelini benimsemekte ve hiçbir ön yargıya müsaade etmeksizin istenen ürün ve hizmeti zamanında ve kaliteli olarak yönlendirebilmektedir.

Takım Çalışması: Biz başarının sadece takım çalışması sonucu oluşabileceğine inanıyoruz. Takımın her bir üyesi diğerini desteklemektedir.

Maliyet Hedeflemesi: Şirketimiz tüm bu kalite hedeflemesi arasında ayrıca her türlü gereksiz giderlerin önlenmesi için yoğun çaba harcamakta ve kaliteyi sizlere en ucuza mal edebilme hedefi gütmektedir.

MONO Plastik which serves all its collaborators with the same quality and service approach, regardless of  scale, bases company organization on this principle as well.

Having realized the long term achievements of our human and customer focused structure, we embraced this understanding even more.

Mono Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.  short term goals are:

1. To keep customer satisfaction growing,

2. To create a new and more stable market structure, to increase its effectiveness in export markets,

3. To manufacture value added products of higher value,

4. To make MONOMAST an international brand.

For that reason,

Creativity:  is the fundamental value we adopt for achievement. Our corporate system, which allows for the discussion of all kinds
of views existing within the company, provides us with the skill of easy adaptation to changing circumstances and sustainable success.

Coherence: The consistency of promises and the outcome, that is; standing behind its promises is the distinctive feature of our company.

Quality  is the criterion representing our skill in reflecting customer expectations to our products and
services. For this purpose, our company has adopted the customer focused management system; provides the expected product and service on time, with appropriate quality, with no prejudices on customer size.

Team Work: We believe that success comes about solely through team work. Each member of the team supports the others.

Cost targeting: During quality planning, our company takes every effort to prevent unneccessary expenditure and aims at
providing you quality at the lowest cost.